Lasbedrijf Alphen

Wat doet corona met containers?

Net als de rest van Nederland werden wij in maart overvallen door de maatregelen tegen het
coronavirus. Van het ene op het andere moment veranderde de situatie op de containermarkt
volkomen: orders werden bevroren en de werkplaats kwam tot stilstand. Hoe staan de zaken er
ruim drie maanden later voor?
Waar veel markten door de effecten van corona nog aan het kwakkelen zijn, heeft de containermarkt
zich wonderbaarlijk snel hersteld. Na een periode van onzekerheid kwam de vraag naar containers al
na een week of vier weer behoorlijk op gang.
Vooral naar portaalcontainers is veel vraag. Niet gek als je bedenkt dat de huizenmarkt nog altijd
verhit is: Nederlanders zijn massaal aan het verbouwen en verhuizen. Ook de opruimwoede die in
coronatijd is toegeslagen leidt tot een aantrekkende vraag naar containers. Wie heeft niet de
beelden gezien van files voor de milieustraten?
Doordat we een grote hoeveelheid portaalcontainers op voorraad hadden, konden we in die fase van
de crisis onze klanten snel van de nodige containers voorzien, vaak al binnen een week.
Inmiddels draaien onze werkplaatsen weer op het niveau van voor de crisis en heeft ook de levertijd
zich genormaliseerd. De gemiddelde levertijd van onze orders ligt nu weer zo rond de acht à tien
weken – nog altijd aanzienlijk sneller dan de meeste concurrenten. Die snelheid kunnen wij bieden
door het feit dat wij als een van de weinige producenten onze containers niet in het buitenland
halen, maar volledig zelf in Nederland bouwen.
Heeft u behoefte aan een echt Nederlands kwaliteitsproduct en is snelle levering voor u van belang?
We hebben nog diverse types containers op voorraad. Bel voor meer informatie met Gerrit Schaaf:
06 – 52732642.

NIEUWS

Veiligheid is prioriteit

23/05/2018 – Veilig en gezond werken heeft voortdurend aandacht nodig. Om hier extra bij stil te staan vond op 17 april in Den Haag het congres De Staat van Arbeidsveiligheid plaats. Lasbedrijf Alphen was erbij, op uitnodiging van de Arbeidsinspectie. Als voorbeeld voor andere bedrijven. Peter Anker en Sandra van Luinen, in ons bedrijf verantwoordelijk voor de veiligheid, vertellen trots hoe dat zo is gekomen.

Bovenstaande video werd gemaakt door het Ministerie van SZW ter gelegenheid van De Staat van Arbeidsveiligheid.

Opdracht: veiligheid verbeteren

Peter: ‘Toen ik hier in 2016 binnen kwam, waren bepaalde zaken niet op orde en dat was ook door de Arbeidsinspectie geconstateerd. Mij voorganger had al wel het een en ander gedaan, maar dat was voornamelijk op papier: voorschriften en administratie. In de praktijk werden de veiligheidsvoorschriften te vaak niet nageleefd. Bij mijn aanstelling als chef werkplaats heb ik van de directie opdracht gekregen om de veiligheid te verbeteren. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen moet een automatisme worden. Zoals je in de auto meteen je gordel omdoet, zo moet je ook meteen denken aan helm of een bril als je gaat slijpen of lassen.’

Cultuuromslag

Om dat voor elkaar te krijgen was een cultuuromslag nodig. Peter: ‘Bij ons werken veel mensen van een andere cultuur, voornamelijk Polen. Die hebben een andere houding tegenover veiligheid en die nemen ze mee als ze bij ons komen werken. Ze doen het zoals ze het thuis gewend zijn. Slijpen zonder bril, lassen zonder overall, werken zonder gehoorbescherming. Om die houding te veranderen, dat is de grootste uitdaging.’

Om het vertrouwen van de werkplaatsmedewerkers te winnen, heeft Peter zich verdiept in de Poolse taal en cultuur. Veel documentatie is in het Pools vertaald, de instructies op de machines zijn naar het Pools en Engels vertaald en in de kantine liggen woordenlijsten met veelgebruikte woorden in het Nederlands, Engels en Pools.

Peter heeft ook Sandra bij het veiligheidsbeleid betrokken, om de verantwoordelijkheid breder in de organisatie neer te leggen. ‘Veiligheid is zo belangrijk in een bedrijf, dat doe je niet ernaast, dat organiseer je met elkaar,’ aldus Peter. ‘Het kan niet zo zijn dat het op een persoon blijft hangen.’

Toolbox meetings

Om het werkplaatspersoneel van het belang ervan te doordringen, worden maandelijkse toolbox meetings over veilig werken georganiseerd.

Sandra: ‘We proberen duidelijk te maken dat het ons echt om hun veiligheid gaat. In die toolbox meetings gaan we steeds wat dieper op een bepaald onderwerp in. Zoals hadden we laatst een meeting over lasrook. Dan zeggen we niet je moet zus of je moet zo, maar: wij willen dat je over 40 jaar ook nog gezond bent en dat je dan geen grote longproblemen hebt. Bij deze meeting hebben we materialen van het Longfonds gebruikt, met voorbeelden van mensen die hun longen beschadigd hebben door het lassen. De boodschap is: om jou te beschermen willen we dat je zus of zo handelt. Dat komt wel aan.’

‘We laten ook zien dat we bereid zijn om te investeren in goede beschermingsmiddelen,’ zegt Peter. ‘Een goed voorbeeld daarvan is de pasmiddag voor veiligheidsbrillen die we hebben georganiseerd. Veel medewerkers vonden de veiligheidsbrillen niet lekker zitten. Nu mochten ze uit heel veel soorten veiligheidsbrillen zelf kiezen welke bril ze wilden. Bijna iedereen kwam op dezelfde bril uit, maar er waren er twee die een duurdere bril wilden. Die brillen hebben we ook gweoon aangeschaft. Daarmee maken we duidelijk dat de veiligheid van onze mensen belangrijk voor ons is.’

Resultaat

De aandacht die er sinds 2016 aan veilig werken wordt gegeven, heeft vruchten afgeworpen. Veiligheid op de werkvloer is bespreekbaar geworden en medewerkers voelen zich erbij betrokken. ‘Men komt nu ook zelf met suggesties voor verbetering,’ zegt Sandra. ‘En op de werkplaats is het nu normaal om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Ik zie zelfs dat het personeel dat hier al langer werkt het nieuwe personeel instrueert. En dat men elkaar ook corrigeert als iemand zich niet aan de voorschriften houd. Dat gebeurde daarvoor niet. De veiligheidscultuur is echt verbeterd.’

Uitstekende beoordeling

Dat constateerde ook de Arbeidsinspectie bij een controle in 2017. Peter: ‘Waar bij eerdere inspecties nog behoorlijk wat verbeterpunten aan het licht waren gekomen, kregen we nu een uitstekende beoordeling. En naar aanleiding daarvan werden we uitgenodigd voor het congres de Staat van Arbeidsveiligheid. De cultuuromslag die bij ons heeft plaatsgevonden, dient nu als voorbeeld voor andere bedrijven. Dat is een mooi compliment en een bekroning van onze inspanningen.’

Verankeren

Toch is het werk hiermee niet gedaan. Sandra: ‘Het is prima dat we er zo goed voor staan, maar nu is het zaak om het veiligheidsbewustzijn en de kennis die we hebben opgedaan nog beter te verankeren in het bedrijf. Want er is altijd verbetering mogelijk. We gaan steeds een stapje verder en zien nu zaken die we vroeger niet zagen.’

‘Heel simpel gesteld: mensen die hier ’s ochtends gezond naartoe komen om te werken, moeten ook gezond weer naar huis gaan. Daar voelen we ons verantwoordelijk voor,’ aldus Peter.

MAATWERK CONTAINERS

REPARATIE OP LOCATIE

KWALITEIT VOOR EEN SCHERPE PRIJS

KORTE LEVERTIJD